ЗА НАС


Ако търсите агенция, която предоставя преводи и легализации, имате голям избор. Но колко от тях влагат професионализъм, качество и страст в това?

За „АЕДА” няма незначителна подробност, нито твърде голям проект. Знаем колко е трудно, но и колко е важно да се предаде вярно съдържанието от един език на друг и се ангажираме да го направим професионално

„АЕДА” ООД стартира през 2006 г., благодарение на съвместните усилия на Галя Рачева, магистър по английска филология, и Йордан Йорданов, магистър по испанска филология. Същата година подписахме договор за извършване на официални преводи с МВнР. През 2013 г. подновихме договора си според новите изисквания на МВнР. Същата година агенцията ни беше сертифицирана по европейския стандарт за преводаческите услуги EN 15038:2006.

Изградихме мрежа от преводачи и редактори в цяла България и други страни, която включва над 100 професионални преводачи и редактори с филологическо, техническо или медицинско образование. Наши специалности са преводите на текстовете в области като медицина, фармация и право.

Извършваме специализирани преводи без необходимост от заверка, официални преводи и легализация на документи. Като цяло, нашата цел е да предложим висококачествени преводи в сектори, представляващи значителна част от съвременния бизнес .

За последните 11 години правим всичко възможно, за да могат нашите клиенти да се чувстват уверени, че за тях работят професионалисти. И мнозина ни се довериха.

УСЛУГИ


Ние извършваме писмени преводи на документи и текстове основно в няколко области. Ако материалът за превод съдържа специфична терминология, внимателно подбираме преводач(и) и редактор(и) с познанията и опит, съответстващи на тематиката.

За целите на нашата работа разделяме езиците, които можем да обслужим, в няколко групи, според работния обем и броя преводачи, с които разполагаме:

 • Английски език
 • Немски, френски, испански, италиански и руски език
 • Гръцки, румънски, сръбски, турски, чешки, словашки, полски, украински език
 • Унгарски и шведски език
 • Иврит, арабски и китайски език

"Аеда" извършва писмени преводи от всеки един от гореизброените езици на български език и обратно. Възможни са също комбинации между два от тези езици, без да се преминава през български език. Информация за цената за превод на конкретен текст можете да получите като попълните нашия формуляр „Запитване за цена” или като се свържете директно с нас.

Mедицински и фармакологични текстове

Голяма част от нашите редовни клиенти са международни компании – производители на лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура, както и организации, провеждащи клинични изпитвания. Агенцията използва за тези преводи специалисти с квалификация в областта на медицината и фармацията, като по този начин гарантираме терминологично издържан текст.

Правни текстове

Независимо от бизнес сектора, в който работят, голяма част от нашите клиенти се нуждаят от прецизен превод на юридически текстове за административни цели – договори, нотариални актове, документи за фирмена регистрация, съдебни решения и др. Нашите преводачи създават преводни текстове с необходимото качество и терминологична коректност.


Качеството е приоритет за нас


Крайният срок е закон


Не сме специалисти по всичко


Години опит в специализираните преводи

Доволни клиенти

Преведени страници месечно

Мегабайта генерирана информация годишно

СЪТРУДНИЦИ


Преводачи на свободна практика

Ако сте професионален писмен преводач и търсите допълнителна заетост, ще се радваме да се свържете с нас. Всички преводачи, с които нашата агенция работи, извършват съответно назначен пробен превод и при успешното му преминаване, получават реални ангажименти за превод. Аеда търси преводачи с опит и познания, необходими за извършване на преводи в областта на медицината, фармакологията и правото.

Редактори на постоянна или почасова работа

Ако преводачът „изработва” текста, редакторът го „полира”. Много често работата на редактора е не по-лека от тази на преводача и затова както не от всеки добър спортист става добър треньор, така не от всеки добър преводач излиза качествен и надежден редактор. Ако Вие сте работили като редактор, харесвате си работата и търсите промяна, ще се радваме да се свържете с нас. Естествено, както при преводачите, преди възлагането на първия ангажимент, всички редактори преминават през тест, за да докажат уменията си.

Агенти

В днешно време контактите и информацията са едни от най-ценните активи в бизнеса. „Аеда” предлага комисионна за посредници, благодарение на които агенцията ни сключи реална сделка за превод и/или легализация. Ако желаете да „рентабилизирате” своите контакти, можете да ни препоръчате на свои познати или клиенти, които имат нужда от услугите, които предлагаме. Ако пък желаете да станете наш агент в София или страната, ще се радваме да се свържете с нас, за да уговорим параметрите на съвместната ни работа.

ЦЕНИЦени на писмени преводи


 • Цената на писмените преводи се изчислява като общият брой символи на преведения текст се раздели на възприетия стандарт за машинописна страница в България - 1 800 символа (включително интервалите). Полученият брой страници се умножава по съответната договорена цена на страница.
 • Минималният таксуван обем на превод е 1 страница, независимо от обема на оригиналния текст.
 • Поръчки с по-голям обем се ползват със специални отстъпки, които се договарят за всяка конкретна поръчка, преди възлагането й.
 • За допълнителна информация или за конкретни цени, попълнете формуляра или се свържете директно с нас.

Цени на легализация на документи


 • Цената на услугата "Легализация" включва таксата на съответното ведомство + хонорара на "Аеда".
 • За допълнителна информация или за конкретни цени, моля попълнете формуляра ни или се свържете директно с нас

ВЪПРОСИТова е превод, изготвен върху бланката на фирма, подписала договор с МВнР за извършване на официални преводи. Преводът следва да носи печата на фирмата, както и подписа на преводач, вписан в списъците на МВнР. За повече информация можете да се свържете с нас или да попълните формуляра за запитване.
Това е официален превод, който носи заверка от Консулска служба към МВнР на Република България. Заверен превод може да бъде направен само на оригинал или нотариално заверен препис на публичен документ, снабден с необходимите подписи, печати и заверки. Заверен превод може да бъде направен от български на чужд език и обратно. За повече информация можете да се свържете с нас или да попълните формуляра за запитване.
Това е заверка посредством подпис, печат и, в някои от случаите, държавни таксови марки, на български или чуждестранен документ, издаден от държавен орган, общински орган или нотариус. Заверката се извършва от определени държавни органи. За повече информация можете да се свържете с нас или да попълните формуляра за запитване.
На 30 април 2001 г. влезе в сила за Република България Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. Конвенцията предвижда унифициран способ за легализация на документи, произхождащи от една от страните-членки и предназначени за ползване в друга страна или страни по конвенцията (в т.ч. България)
/http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=41/ .
Такива документи са публичните актове (например документи, издадени от държавни институции, съдебни решения, актове по гражданско състояние и пр., в т.ч. и частни документи, които се смятат за публични, след като са били нотариално заверени - пълномощни, декларации и пр., предназначени за ползване в чужбина). Заверката става чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение (Apostille). Заверката с апостил. представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където е издаден. В зависимост от вида документ, в България такъв печат се поставя от три ведомства – Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието и Сектор „Заверки и легализиции” към Министерство на външните работи. За повече информация можете да се свържете с нас или да попълните формуляра за запитване.
Това е лице със съответните езикови умения, образование и/или квалификация, което е подписало декларация пред нотариус, че е запознато с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Личните данни и подписът на преводача се регистрират в сектор "Заверки и легализации" към МВнР, като преводачът се вписва в списъка на една или повече фирми, подписали договор с МвНР за извършване на официални преводи. За повече информация можете да се свържете с нас или да попълните формуляра за запитване.
Според действащите стандарти в България, една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите). Под „преводна страница” се разбира страница от преведения текст. Обикновено в България цената на превод се определя според броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала. За повече информация можете да се свържете с нас или да попълните формуляра за запитване.
Легализация на документ Ви е необходима, когато документ трябва да бъде представен пред държавен или общински орган, нотариус или частни организации (напр. банки) в България (ако документът е чуждестранен) или в чужбина (ако е издаден в България). Документът следва да бъде придружен от официален превод на български или съответния чужд език. За повече информация можете да се свържете с нас или да попълните формуляра за запитване.
Публичен документ, издаден от български държавен или общински орган, или нотариус, трябва да бъде легализиран, за да бъде валиден в друга държава. Ако тази държава е член на Хагската конвенция (вж.по-горе „ Какво е апостил?”), документът трябва да бъде снабден с удостоверението, наречено апостил (apostille), освен ако между двете държави има подписана специална спогодба за облекчаване на процедурата по легализация. Ако държавата, за която е предназначен документът, не е член на Хагската конвенция, документът следва да бъде заверен е съответното дипломатическо представителство на България. За повече информация можете да се свържете с нас или да попълните формуляра за запитване.
Документ, издаден в друга държава, може да е необходимо да премине съответната заверка в Министерство на външните работи на Р България, за да може да бъде използван в България. Ако между България и съответната държава няма подписана спогодба за облекчаване на процедурата по легализация, но държавата е член на Хагската конвенция, документът следва да бъде снабден с удостоверението „апостил” в съответния публичен орган в държава по произход, преди да пристигне в България. Ако държавата по произход на документа не е член на Хагската конвенция, преди да пристигне в България, следва да бъде заверен в дипломатическото представителство на Р България в съответната страна. За повече информация можете да се свържете с нас или да попълните формуляра за запитване.

Twitter

Facebook

Google

Blog

КОНТАКТИ


Работно време на офиса: 10:00 - 18:00 ч, понеделник до петък.
Удобен градски транспорт: трамваи 20 и 22, тролей № 11 (спирка ул”Искър”), маршрутка № 12
e-mail:office@aeda.bg

Your message has been sent. Thank you!

аеда.бг

© 2024 Аеда.бг